Asbest verwijderen of niet?

Vandaag de dag is er geen algemene verplichting om asbesthoudende toepassingen in jouw woning of pand te verwijderen, tenzij het asbest in slechte staat is of bloot komt te liggen bij renovatiewerken. Toch is het aangeraden om asbest zo snel mogelijk weg te laten halen, vooral tijdens renovaties. Dit kan de waarde van je pand aanzienlijk verhogen. Daarnaast kan de lokale toezichthouder milieu van jouw gemeente je verplichten om het asbest te laten verwijderen.


Wanneer asbest (laten) verwijderen?
Voorwaarden

In slechte staat

Veel asbesthoudende toepassingen zijn in slechte staat. Door veroudering en jarenlange blootstelling aan weer en wind kunnen schadelijke asbestvezels vrijkomen. Deze vezels kunnen in de omgeving terechtkomen en gezondheidsrisico’s veroorzaken. Als je asbesthoudende materialen beheert, ben je verplicht om ervoor te zorgen dat asbest in slechte staat geen risico vormt. Het is aangeraden om asbest in slechte staat te laten verwijderen. Insluiten van het materiaal is geen optie. Tijdelijk fixeren of inkapselen om urgente risico’s te vermijden is wel toegestaan.

Bij renovatiewerken

Voer je renovatiewerken uit aan je woning of een ander pand? Dan ben je verplicht om alle asbesthoudende materialen die door de werken eenvoudig bereikbaar worden, te verwijderen. Deze verplichting geldt voor alle asbesthoudende toepassingen die tijdens de renovatie makkelijk bereikbaar zijn. Het is verboden om asbesthoudende materialen in te sluiten of te bedekken als ze verwijderd moeten worden om een asbestveilige omgeving te creëren.

Versneld verwijderen

Het Asbestafbouwplan heeft als doel om Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken. De belangrijkste doelstellingen zijn: Alle asbesttoepassingen rondom panden verwijderen tegen 2034; Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034; Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.
De Vlaamse overheid zal via campagnes en ondersteunende maatregelen aanmoedigen om het asbest in panden zo snel mogelijk te laten verwijderen.


Asbest is schadelijk voor de gezondheid
Asbest risico's

Ben je in aanraking gekomen met asbest? Dan kan het risico om ziek te worden toenemen wanneer je:

- Veel asbestvezels hebt ingeademd.
- Herhaaldelijk asbestvezels hebt ingeademd.
- Rookt en asbestvezels hebt ingeademd.

De symptomen van een asbestziekte treden meestal pas laat op, vaak zo'n 30 à 40 jaar na de blootstelling. In België hebben asbestslachtoffers onder bepaalde voorwaarden recht op een schadevergoeding van het Asbestfonds.

1. Wanneer is asbest gevaarlijk?

Asbest is alleen gevaarlijk als je losse asbestvezels inademt. Deze vezels zijn niet met het blote oog te zien en kunnen vrijkomen bij de beschadiging van asbesthoudend materiaal, bijvoorbeeld in de vorm van stof. Neem daarom altijd de juiste voorzorgsmaatregelen bij het verwijderen van asbest. Bij het inademen dringen asbestvezels diep in de longen door, wat ernstige ziektes kan veroorzaken.

 

Asbestvezels inslikken of aanraken (contact met de huid) is volgens de huidige inzichten niet gevaarlijk. Toch is het verstandig om je handen te wassen als je asbestvezels hebt aangeraakt, om te voorkomen dat je alsnog vezels inademt.

 

Hoe vaker je wordt blootgesteld aan asbestvezels, hoe meer risico je loopt om ziek te worden. Vooral wie herhaaldelijk in contact komt met hoge concentraties asbestvezels kan een asbestziekte krijgen. In combinatie met roken nemen de risico’s door het inademen van asbest sterk toe. Genetische gevoeligheid speelt ook een rol en verschilt van persoon tot persoon.

 

2. Wat moet ik doen bij blootstelling aan asbest?

Het gevaar van blootstelling aan asbest hangt af van hoe vaak je eraan blootgesteld wordt.

 

Eenmalig contact
Heb je het vermoeden dat je asbestvezels hebt ingeademd? Het is meestal niet nodig om naar de dokter te gaan, vooral niet als je maar één keer bent blootgesteld. Er bestaat momenteel namelijk geen geschikte medische test om asbestvezels in het lichaam op te sporen.

 

Regelmatig contact
Kom je door je werk regelmatig in contact met asbesthoudende materialen? Dan kan een preventieve medische screening nuttig zijn. Houd er wel rekening mee dat er voor veel asbestziektes nog geen genezende behandeling bestaat.

 

Symptomen
De eerste symptomen van een asbestziekte verschijnen meestal pas zo’n dertig à veertig jaar na de blootstelling. Je zult dus in de eerste jaren nadat je asbestvezels hebt ingeademd, waarschijnlijk geen ziekteverschijnselen ervaren.


Asbestinventaris

Een van de ondersteunende maatregelen die de Vlaamse overheid biedt, is de asbestinventaris. Is jouw pand of woning gebouwd voor 2001? Dan moet je vanaf 23 november 2022 bij de verkoop van het gebouw over een geldig asbestinventaris beschikken. Zo weet de koper waar in het pand asbest aanwezig is en kan hij hier op de juiste manier mee omgaan. Vanaf 2032 is elke pandeigenaar verplicht om een geldig asbestinventarisattest te hebben. De inventaris beschrijft welke asbesttoepassingen er in jouw pand aanwezig zijn en in welke staat ze zich bevinden.


FAQ's
Veelgestelde Vragen

Voor inhoudelijke vragen rond je asbestattest kan je ons steeds via mail of telefonisch contacteren.

1. Is een asbestattest verplicht bij de verkoop van een appartement?

Verkoop je een appartement dat gebouwd is voor 2001? Dan moet je bij de verkoop over een asbestattest beschikken van de privatieve delen. De inhoud van het attest moet bekend gemaakt worden aan de koper van het appartement bij het ondertekenen van het compromis. Voor de gemeenschappelijke delen van appartementen gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025.

2. Wat als de verkoper geen asbestattest kan voorleggen?

De notaris gaat na of er een geldig asbestattest werd overhandigd aan de koper. Als er geen geldig asbestattest beschikbaar is of tijdig aan de koper werd bezorgd, dan kan de koper de nietigheid van de verkoop inroepen. Er kan geen overdracht plaatsvinden. De notaris kan de overeenkomst niet sluiten.

3. Heb ik alsnog een asbestattest nodig wanneer het pand wordt gesloopt of gerenoveerd?

Ja. Als een gebouw overgedragen wordt met het oog op sloop of renovatie, kan Asbesim een destructieve inventarisatie uitvoeren voor de opmaak van een asbestattest, waarmee we tegelijk ook de inventaris voor sloop of renovatie maken. Je kan hiertoe opdracht geven aan ons, via het opdrachtformulier. Daarbij geef je aan dat je bijkomend een destructief onderzoek wil laten uitvoeren. Wij kunnen dan perfect een geldig asbestattest afleveren op basis van een destructief uitgevoerde asbestinventarisatie. Dit asbestattest is dan ineens voor de aannemer voldoende om mee aan de slag te gaan. Die hoeft dan geen kosten meer aan te rekenen voor bijkomend destructief onderzoek.

4. Hoe lang duurt het om een asbestattest te verkrijgen?

Nadat je contact met ons opgenomen hebt om een afspraak in te plannen, komt één van onze deskundige ter plaatse om een inventarisatie uit te voeren. Meestal zullen wij een aantal stalen moeten nemen. Die stalen worden vervolgens geanalyseerd door een erkend asbestlabo. Eens Asbesim de resultaten hiervan heeft, kunnen wij de gegevens aanvullen in de database. Daarna kunnen wij het attest genereren en aan u bezorgen.