Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een pand. Op basis van deze inventarisatie levert OVAM voor elk pand een asbestattest af. Dit attest bevat informatie over de aanwezigheid van asbest in het pand en beoordeelt of het pand asbestveilig is. Het beschrijft welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, in welke staat het asbest verkeert, en geeft advies over hoe dit veilig beheerd of verwijderd kan worden.


Wanneer is een asbestattest verplicht?
Voorwaarden

Bij verkoop

Een asbestattest is verplicht bij de overdracht of verkoop van een pand dat gebouwd is vóór 2001. Het asbestattest moet aanwezig zijn op het moment van de overdrachtsovereenkomst.

In de toekomst

Vanaf 2032 is een asbestattest verplicht voor elk pand dat vóór 2001 is gebouwd en waarvan je eigenaar bent, ook als je geen plannen hebt voor overdracht of verkoop.

Bij verhuur

Verhuur op zich is momenteel geen reden om een asbestattest te laten opmaken. Maar als er een asbestattest beschikbaar is, ben je verplicht om een kopie aan de huurder te bezorgen.


HOE KAN ik EEN ASBESTATTEST AANVRAGEN?
aanvraag procedure

Om een geldig asbestattest te ontvangen, volstaat het dat Asbesim een visuele, niet-destructieve inspectie uitvoert.

1. Online een offerte aanvragen

Om een asbestattest voor je pand te ontvangen, kan je eenvoudig een offerte aanvragen via ons online contactformulier. Als eigenaar kan je ook een volmacht geven aan een notaris, makelaar of gebouwenbeheerder om het asbestattest te laten opmaken.

2. Asbestinventarisatie van het pand

Onze deskundige voert een plaatsbezoek uit en stelt een inventaris op. De inventarisatie voor een asbestattest is 'niet-destructief' en beschrijft alleen de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het pand. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of een materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdachte materiaal verwijderd worden.

3. Bezorging van het asbestattest

Na een volledige invoer van de gegevens bezorgt OVAM je het asbestattest. Vanaf dat moment kan je het asbestattest ook raadplegen via de Woningpas. De standaard geldigheidstermijn van een asbestattest is 10 jaar, of tot er een recenter asbestattest wordt opgesteld.


Hoeveel kost een asbestattest?

De prijs van een asbestattest wordt bepaald door verschillende factoren, zoals de omvang van de te inspecteren panden en het terrein, de ouderdom en renovatiegraad, het aantal monsternames en labo-analyses, en de ‘retributiekost’ van het attest (50 euro).

De eigenaar kan vrijwillig vragen om bijkomend onderzoek uit te laten voeren. In dat geval zal de kostprijs hoger liggen. Dit kan bijvoorbeeld een asbestinventarisatie voor een werkgever zijn, een destructief onderzoek in werkzones voorafgaand aan werken of sloop, of bijkomende monsternames en labo-analyses.


FAQ's
Veelgestelde Vragen

Voor inhoudelijke vragen rond je asbestattest kan je ons steeds via mail of telefonisch contacteren.

1. Is een asbestattest verplicht bij de verkoop van een appartement?

Verkoop je een appartement dat gebouwd is voor 2001? Dan moet je bij de verkoop over een asbestattest beschikken van de privatieve delen. De inhoud van het attest moet bekend gemaakt worden aan de koper van het appartement bij het ondertekenen van het compromis. Voor de gemeenschappelijke delen van appartementen gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025.

2. Wat als de verkoper geen asbestattest kan voorleggen?

De notaris gaat na of er een geldig asbestattest werd overhandigd aan de koper. Als er geen geldig asbestattest beschikbaar is of tijdig aan de koper werd bezorgd, dan kan de koper de nietigheid van de verkoop inroepen. Er kan geen overdracht plaatsvinden. De notaris kan de overeenkomst niet sluiten.

3. Heb ik alsnog een asbestattest nodig wanneer het pand wordt gesloopt of gerenoveerd?

Ja. Als een gebouw overgedragen wordt met het oog op sloop of renovatie, kan Asbesim een destructieve inventarisatie uitvoeren voor de opmaak van een asbestattest, waarmee we tegelijk ook de inventaris voor sloop of renovatie maken. Je kan hiertoe opdracht geven aan ons, via het opdrachtformulier. Daarbij geef je aan dat je bijkomend een destructief onderzoek wil laten uitvoeren. Wij kunnen dan perfect een geldig asbestattest afleveren op basis van een destructief uitgevoerde asbestinventarisatie. Dit asbestattest is dan ineens voor de aannemer voldoende om mee aan de slag te gaan. Die hoeft dan geen kosten meer aan te rekenen voor bijkomend destructief onderzoek.

4. Hoe lang duurt het om een asbestattest te verkrijgen?

Nadat je contact met ons opgenomen hebt om een afspraak in te plannen, komt één van onze deskundige ter plaatse om een inventarisatie uit te voeren. Meestal zullen wij een aantal stalen moeten nemen. Die stalen worden vervolgens geanalyseerd door een erkend asbestlabo. Eens Asbesim de resultaten hiervan heeft, kunnen wij de gegevens aanvullen in de database. Daarna kunnen wij het attest genereren en aan u bezorgen.