Wat is een asbestbeheerplan?

Op basis van een asbestinventaris kan een risicoanalyse worden uitgevoerd. Hierbij wordt ingeschat hoe vaak en hoe lang je werknemers aan asbest worden blootgesteld en om welke soort asbesttoepassingen het gaat. De risicoanalyse dient als input voor een beheerplan. Dit plan somt de maatregelen op die je als werkgever moet nemen om asbest veilig te beheren en te verwijderen. Het beheerplan wordt regelmatig geactualiseerd op basis van periodieke inspecties.


Ondersteuning & subsidies

De Vlaamse overheid biedt bedrijven ondersteunende maatregelen en subsidies aan om de asbesttoepassingen in hun bedrijfspanden stelselmatig te verwijderen.

1. Isolatiepremie bij verwijdering asbestdak of -gevel

Naast de bestaande premie voor het aanbrengen van dak- of gevelisolatie, kan je extra ondersteuning krijgen als je tegelijkertijd asbesthoudende dak- of gevelbekleding of onderdakplaten laat verwijderen. Vanaf 1 oktober 2022 kan je de premie aanvragen via mijnverbouwpremie.be.

2. Premie zonnepanelen bij asbestverwijdering

Wie investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op het dak van een niet-verwarmd, niet-residentieel pand, kan hiervoor een premie krijgen. Deze premie is bedoeld voor niet-residentiële panden die niet verwarmd worden en een asbestdak hebben, zoals een loods, stal of garage.

3. Leegstaande of verwaarloosde bedrijfsgebouwen

Nieuwe eigenaars van een leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimte kunnen een premie krijgen voor het uitvoeren van saneringswerkzaamheden, zoals sloop- en/of ontmantelingswerken.

Inhoud asbestbeheerplan

Een beheerplan moet steeds de volgende onderdelen bevatten:

- Een beoordeling van de toestand van het aanwezige asbest en de asbesthoudende materialen. Deze beoordeling moet minstens één keer per jaar via een visuele inspectie worden uitgevoerd.

- De preventiemaatregelen die nodig zijn om het asbest veilig te beheren.

- De maatregelen die nodig zijn om asbesttoepassingen die een risico vormen te verwijderen, inclusief de bijbehorende werkplanning.