Wat is een asbestinventaris?

De asbestinventaris is een overzicht van de aanwezige asbestmaterialen in een pand of werfzone. Het wordt opgesteld na een inspectie van de materialen en gebouwonderdelen die mogelijk asbest bevatten. Voor elk materiaal of gebouwonderdeel waar asbest in zit, geeft de asbestinventaris advies over hoe het asbest veilig beheerd of verwijderd kan worden.

In heel België zijn werkgevers verplicht om over een asbestinventaris te beschikken.


Wanneer moet er een asbestinventaris worden opgemaakt?
Voorwaarden

Sloop of renovatie

Heb je een omgevingsvergunning nodig voor een werf met sloop- of renovatiewerken? Dan moet je een sloopopvolgingsplan toevoegen aan je aanvraag voor de omgevingsvergunning. Dit sloopopvolgingsplan bevat: een destructieve asbestinventaris; een inventaris van alle afvalstoffen die vrijkomen bij de sloop; alle aandachtspunten en technische details rond de aanpak van selectieve sloop- en afbraakwerken.

Wetgeving

De wetgeving verplicht elke werkgever om een asbestinventaris op te stellen voor alle panden waar personeel werkt, ongeacht het bouwjaar. Blijkt uit de inventaris dat er asbest in het pand aanwezig is? Dan moet de werkgever een beheerprogramma opstellen dat hij samen met de asbestinventaris jaarlijks moet (laten) actualiseren.

VRIJWILLIG

Wil je vrijwillig een asbestinventaris laten opstellen? Overweeg dan om meteen een inventaris voor een asbestattest te laten maken. Tegen 2032 moet elke gebouweigenaar van een woning of pand dat vóór 2001 is gebouwd, over een asbestattest beschikken. De standaard geldigheid van een asbestattest is 10 jaar. Deze termijn wordt ingekort als er materialen met een hoog risico aanwezig zijn.


SOORTEN INVENTARISSEN

Er zijn twee soorten asbestinventarissen: een destructieve en een niet-destructieve asbestinventaris.

1. Een destructieve asbestinventaris

Een destructieve asbestinventaris wordt opgesteld voordat er renovatie- of sloopwerken plaatsvinden in een pand. Deze inventaris beschrijft alle asbestmaterialen die in het pand aanwezig zijn, zowel rechtstreeks waarneembare materialen als ingesloten materialen die tijdens de werken of het slopen bloot komen te liggen.

 

Dankzij de destructieve asbestinventaris kunnen asbestmaterialen veilig en selectief worden verwijderd voordat de andere werkzaamheden beginnen. Zo komen werknemers niet onbeschermd in aanraking met asbest en komt asbest niet in het sloopafval terecht. Elk sloopopvolgingsplan bevat een destructieve asbestinventaris.

2. Een niet-destructieve asbestinventaris

Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft alleen de rechtstreeks waarneembare asbestmaterialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het pand. Tijdens de inspectie worden wanden of vloeren nooit beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel.

 

Toch zijn voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of een materiaal asbesthoudend is. Voor de staalname moet dan een stukje van het materiaal worden verwijderd.


Hoe wordt een asbestinventaris opgemaakt?

Een asbestinventaris wordt altijd opgesteld na een inspectie. Zo'n inspectie verloopt als volgt:

- Van tevoren wordt alle technische informatie verzameld over de plannen, de opbouw en de geschiedenis van het pand.
- Nadien inspecteert een deskundige van Asbesim ter plaatse het volledige pand.

De oplijsting van asbestmaterialen gebeurt op basis van voorkennis, expertise, observaties, staalnames en labo-analyses. Alle informatie wordt uiteindelijk gebundeld in een verslag dat de vorm heeft van een asbestinventaris, een sloopopvolgingsplan of een asbestattest.