Welke attesten moet ik voorleggen bij verkoop?
Asbestattest, Elektrische keuring, Energieprestatiecertificaat
Welke attesten moet ik voorleggen bij verkoop?

Mijn huis verkopen In de eerste plaats moet je als verkoper beschikken over een authentieke eigendomstitel (verkoopakte, schenkingsakte, …), die bewijst dat je de eigenaar bent van de woning. Vervolgens moet je alle nodige bewijzen en inlichtingen verzamelen die verplicht bij de verkoop aanwezig moeten zijn. Kijk goed na of de attesten nog geldig zijn. Vervallen of ontbrekende documenten moet

Lees meer >
Alles wat je moet weten over het asbestattest
Asbest, Asbestattest
Alles wat je moet weten over het asbestattest

Wat is het asbestattest? Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een pand uitgevoerd door een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie zoals Asbesim. Op basis van deze asbestinventarisatie levert OVAM voor elk pand een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het pand en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het

Lees meer >