Welke attesten moet ik voorleggen bij verkoop?
Asbestattest, Elektrische keuring, Energieprestatiecertificaat
Welke attesten moet ik voorleggen bij verkoop?

Mijn huis verkopen In de eerste plaats moet je als verkoper beschikken over een authentieke eigendomstitel (verkoopakte, schenkingsakte, …), die bewijst dat je de eigenaar bent van de woning. Vervolgens moet je alle nodige bewijzen en inlichtingen verzamelen die verplicht bij de verkoop aanwezig moeten zijn. Kijk goed na of de attesten nog geldig zijn. Vervallen of ontbrekende documenten moet

Lees meer >