Elektrische keuring

Defecten in een elektrische installatie veroorzaken geregeld brand of elektrocutie. Daarom moet elke elektrische installatie verplicht worden gecontroleerd.

De Codex over het welzijn op het werk legt ook verschillende controles op voor de elektrische installaties op de arbeidsplaatsen.

(© Afbeelding pvproductions)


Wanneer is een elektrische keuring
Verplicht?

Nieuwbouw of renovatie

Elke nieuwe elektrische installatie of een ingrijpende renovatie vereist een keuring voordat deze in gebruik kan worden genomen. Dit is om te garanderen dat alle onderdelen correct geïnstalleerd zijn en voldoen aan de veiligheidsnormen volgens het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Verkoop van een Woning

Bij de verkoop van een woning met een elektrische installatie van vóór 1 oktober 1981 is een nieuwe keuring noodzakelijk, tenzij er reeds een geldig keuringsverslag beschikbaar is. Dit keuringsverslag moet bij de verkoopakte gevoegd worden om aan te tonen dat de installatie veilig is​

Uitbreiding of Aanpassing

Elke belangrijke wijziging aan de installatie, zoals het plaatsen van zonnepanelen, het installeren van een laadpaal, of een verzwaring van de installatie, vraagt om een herkeuring. Dit is noodzakelijk om te bevestigen dat de wijzigingen veilig en conform de normen zijn uitgevoerd​.


het keuringsproces

1. Aanvraag

Dien je aanvraag eenvoudig in via onze website of neem contact met ons op. Vermeld duidelijk welk type keuring je nodig hebt. Ons team staat klaar om je aanvraag snel en efficiënt te behandelen.

2. Voorbereiding

Zorg dat je het eendraadschema en situatieschema van je elektrische installatie, evenals de EAN-code bij de hand hebt. Deze documenten zijn essentieel voor een vlotte keuring en helpen onze keurders om een nauwkeurige inspectie uit te voeren​.

3. Inspectie

Onze erkende keurders voeren een administratieve controle, een visuele inspectie en diverse testcontroles uit om te verifiëren of de installatie aan de normen voldoet. Hierbij worden onder andere de aardings- en isolatieweerstanden gemeten​.

4. Verslaggeving

Na de inspectie ontvang je een keuringsverslag. Dit kan positief of negatief zijn. Bij een negatief verslag krijg je duidelijke aanwijzingen voor de benodigde aanpassingen. Het verslag bevat gedetailleerde informatie over eventuele inbreuken en aandachtspunten​.

Wat als de installatie wordt afgekeurd?

Een negatief keuringsverslag is geen reden tot paniek. Het verslag bevat gedetailleerde informatie over de punten van niet-conformiteit, zodat je weet welke aanpassingen nodig zijn. Na de nodige aanpassingen kan je een herkeuring aanvragen. Het is raadzaam om dit zo snel mogelijk te doen om aan de wettelijke vereisten te blijven voldoen en om je veiligheid te waarborgen​

(© Afbeelding pvproductions).


FAQ's
Veelgestelde Vragen

1. Hoe vaak elektrische installatie laten keuren?

Nieuwe installaties en grote wijzigingen moeten direct na installatie gekeurd worden. Voor installaties na 1 oktober 1981 is een periodieke keuring elke 25 jaar verplicht. Voor oudere installaties is een keuring nodig bij verkoop, tenzij er recent al een keuring heeft plaatsgevonden​.

2. Wie mag een elektrische keuring uitvoeren?

Elektrische keuringen moeten worden uitgevoerd door een erkend controleorganisme of erkend keurder. Elektriciens mogen de installatie aanpassen maar niet zelf keuren​

3. Gevolgen van een niet-conforme installatie?

Een niet-conforme installatie kan leiden tot ernstige veiligheidsrisico's zoals brand of elektrocutie. Daarnaast kan een negatief keuringsverslag leiden tot de noodzaak van een herkeuring na aanpassingen​.

4. Hoe lang is een keuringsverslag geldig?

Een positief keuringsverslag is 25 jaar geldig voor installaties die na 1 oktober 1981 zijn geïnstalleerd. Voor oudere installaties is een keuringsverslag noodzakelijk bij verkoop of bij significante wijzigingen​.