Wat is een EPC?

EPC is de afkorting van energieprestatiecertificaat. Een EPC toont aan hoe energiezuinig een pand is. Een residentiële eenheid is bijvoorbeeld een huis, appartement of een collectief woongebouw, zoals een studentenhuis. Het EPC informeert mogelijke kopers of huurders. Soms is een EPC ook nodig als bewijs voor een premie, subsidie of renovatie. Heb je een EPC nodig? Welk EPC heb je nodig? Je komt het te weten via de online EPC-Wegwijzer, gewoon door enkele vragen te beantwoorden.


Welke EPC moet ik gebruiken?
VOORWAARDEN

EPC residentieel

Is je huis, appartement of collectief gebouw maximaal 10 jaar oud en heb je een ‘EPC Bouw’ dat nog geldig is, dan moet dat EPC Bouw gebruikt worden bij verkoop of verhuur.

EPC Bouw

Heb je geen geldig ‘EPC Bouw’? Dan moet je een ‘EPC Residentieel’ laten maken. Na een verbouwing waarbij ook aan EPB-eisen voldaan moest worden, moet bij verkoop of verhuur ook een ‘EPC Residentieel’ opgemaakt worden.

EPC APPARTEMENT

In geval van een appartement, studio, … in een appartementsgebouw wordt voor het EPC Residentieel de informatie uit het EPC van de gemeenschappelijke delen gebruikt. De 2 certificaten vullen elkaar aan.


Alles wat je moet weten over het energieprestatiecertificaat
epc procedure

1. Geldigheid

Het EPC moet geldig zijn van het moment van te koop of te huur stellen tot en met de datum van het verlijden van de notariële akte of de ondertekening van de huurovereenkomst. Ga na of de geldigheidsdatum op jouw ‘EPC Residentieel’ of ‘EPC Bouw’ nog niet verstreken is.

2. Verplichting

Bij het te koop en te huur stellen:

- Vermeld de verplichte EPC-informatie in de advertenties.

- Toon het EPC of EPC Bouw aan geïnteresseerde kopers of huurders.

- Woning verkocht? Bezorg het originele EPC of EPC Bouw aan de koper.

- Woning verhuurd? Een kopie van het EPC of het EPC Bouw moet aan de huurovereenkomst toegevoegd worden. De huurder krijgt dus een kopie. De verhuurder houdt het originele EPC zelf bij.

3. Vervaldatum

Het EPC is 10 jaar geldig, maar vervalt als de gebouweenheid van bestemming verandert, bijvoorbeeld van wonen naar winkel, restaurant of kantoor of omgekeerd; of een nieuw EPC is ingediend.

Waarom heb ik een EPC nodig?

Het EPC informeert mogelijke kopers of huurders vooraf over de energiezuinigheid van het pand. Op de EPC’s die opgemaakt zijn na 1 januari 2019 staat een label van A+ tot F. Het EPC geeft ook tips en aanbevelingen om het label van je huis of appartement te verbeteren.


FAQ's
Veelgestelde Vragen

1. Moet er alsnog een EPC zijn wanneer het pand wordt afgebroken of verbouwd?

Regelmatig wordt een bouwvallig pand na verkoop gesloopt om plaats te maken voor een nieuw gebouw. In veel gevallen staat dat zo genoteerd in de notariële akte. Ook voor zo’n pand is een EPC verplicht. Een intentie om te slopen is immers niet voldoende om vrijgesteld te worden van de EPC-plicht. Ook als het pand na de verkoop verbouwd zal worden, is een EPC verplicht.

2. Heb ik een EPC nodig voor een studentenkamer?

Elke studentenkamer die: een eigen kitchenette/keuken; én een eigen douche/bad; én een eigen toilet heeft; én een eigen afsluitbare toegang heeft vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte, moet een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben bij verhuur of verkoop. Zo'n studentenkamer wordt immers gezien als een aparte en autonome residentiële gebouweenheid. Voor studentenkamers die geen autonome gebouweenheden zijn, moet een EPC opgemaakt worden voor het pand.

3. Wanneer moet het EPC bij verkoop aanwezig zijn?

- Als er publiciteit wordt gemaakt: ten laatste bij de eerste bekendmaking van die publiciteit.

 

- Als er geen publiciteit wordt gemaakt: ten laatste voorafgaand aan het sluiten van de onderhandse akte, of, indien er geen onderhandse akte is, voor het verlijden van de authentieke akte.