Veel gebruikte materialen met asbest

Asbest komt voor in hechtgebonden en niet-hechtgebonden materialen. Bij hechtgebonden of ‘vast’ asbest zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal. Bij niet-hechtgebonden of ‘los’ asbest kunnen de vezels makkelijk vrijkomen. Toepassingen met los asbest zijn daarom veel gevaarlijker.

1. Materialen met vast of hecht gebonden asbest

De meest voorkomende materialen met hechtgebonden asbest zijn:

 

  • materialen in asbestcement, zoals dakleien, golfplaten, buizen, lambriseringen, voorwerpen in imitatiemarmer, bloembakken, afvoergoten en onderdakplaten;
  • vloertegels uit kunststof, zoals vinyltegels;
  • asbesthoudende mastiek of - asbesthoudende bitumen of dakbedekking (ook wel ‘roofing’ genoemd); asbesthoudende (tegel)lijm.

Zolang je juist omspringt met deze materialen (niet schuren, breken, slijpen of boren) komen er weinig of geen asbestvezels vrij en zijn de gezondheidsrisico’s miniem.

2. Materialen met los of niet-hecht gebonden asbest

De meest voorkomende materialen met niet-hechtgebonden asbest zijn:

 

  • plaasterisolatie rond leidingen van de centrale verwarming;
  • asbesthoudende pakkingen en dichtingen;
  • afdichtingskoorden van verwarmingsketels of kachels;
  • asbestvilt en -karton onder vinylvloeren.

Waar zit asbest in mijn woning?

De onderstaande foto geeft een overzicht van veel voorkomende materialen in jouw woning waarin asbest verwerkt kan zijn. Wil je zelf nagaan of er asbest aanwezig is in jouw woning? Gebruik dan deze trucjes of bekijk foto’s van veel voorkomende asbestmaterialen. Om zeker te weten of je met asbest te maken hebt, schakel je best een gecertificeerd asbestdeskundige zoals Asbesim in om een professionele asbestanalyse te laten uitvoeren. Enkel op deze manier ben je 100% zeker.

Een van de meest voorkomende materialen met asbest is dak- en gevelbekleding. Een asbesthoudend dak bestaat meestal uit golfplaten of leien. Een asbesthoudende gevel bestaat vaak uit grote of kleinere ruitvormige platen. Als jouw dak- of gevelbekleding asbest bevat, moet je extra voorzorgsmaatregelen nemen.

Maak gebruik van onze asbestattest

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en panden gebouwd voor 2001. Tegen 2032 moet iedere pandeigenaar van een woning of een pand gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een pand. Op basis van deze asbestinventarisatie levert OVAM voor elk pand een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het pand en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het pand welke materialen of pandonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.