Asbestafbouwprojecten

Particulieren kunnen deelnemen aan asbestafbouwprojecten om voordeliger asbest te verwijderen. Zo kan je als particulier asbest verwijderen tegen een verlaagd tarief. De projecten omvatten:

- Ophalen aan huis van asbestcementen afval.
- Vervanging van asbesthoudende dak- of gevelbekleding.
- Verwijdering van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen.

Al deze projecten maken het makkelijker en voordeliger om het asbest in je woning of pand sneller te laten verwijderen.


soorten
Premies

Isolatiepremie

Naast de bestaande premie voor het aanbrengen van dak- of gevelisolatie kan je extra ondersteuning krijgen als je tegelijkertijd asbesthoudende dak- of gevelbekleding of onderdakplaten laat verwijderen. Deze extra ondersteuning is per vierkante meter. Je kan deze premie aanvragen via mijnverbouwpremie.be.

Premie zonnepanelen

Wie investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op het dak van een niet-verwarmd, niet-residentieel pand, kan hiervoor een premie krijgen. Deze premie is bedoeld voor niet-residentiële panden die niet verwarmd worden en een asbestdak hebben, zoals een loods, stal of garage.

mijn Verbouwpremie

Je kan online via mijnverbouwpremie.be een premie aanvragen voor renovatie en energiebesparende investeringen. Het verwijderen van asbesthoudende gevelbekleding of dakbedekking valt ook binnen deze premie, maar het is afhankelijk van je inkomen of je in aanmerking komt.


Verhoogde premie dakisolatie of muurisolatie in combinatie met
asbest verwijdering

Ben je van plan nieuwe isolatie onder het dak, in de gevel, of op de zolder te plaatsen? Dan kan je een isolatiepremie aanvragen via mijnverbouwpremie.be. Verwijder je tijdens de werken asbesthoudende materialen van de dakbedekking, het onderdak, of van de gevelbekleding aan de buitenmuur? Dan kom je in aanmerking voor een verhoging van het premiebedrag voor dakisolatie of buitenmuurisolatie.

1. Voor wie?

De verhoging van het premiebedrag is van toepassing voor zowel woon- als niet-woongebouwen en kan aangevraagd worden door particulieren en bedrijven. Je vindt de premievoorwaarden op de website van mijnverbouwpremie.be.

 

- Voor dakisolatie
- Voor muurisolatie

2. Voorwaarden

- De werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer die beschikt over een attest voor eenvoudige handelingen, conform de bepalingen in de Codex over het welzijn op het werk, op het moment van de uitvoering. Ook als een zelfstandige de werken uitvoert, moeten deze werken volgens de code van de goede praktijk worden uitgevoerd.

 

- De asbestverwijdering moet plaatsvinden volgens de code van goede praktijk van de OVAM 'Veilig werken met asbestdaken en -gevels' of de aannemer moet het ‘Asbestcharter voor dakaannemers’ hebben ondertekend. Ook als een zelfstandige de werken uitvoert, moeten deze werken volgens dezelfde code van goede praktijk worden uitgevoerd.

 

- De aannemer moet de asbestverwijdering 15 dagen vooraf melden aan de FOD WASO, conform de bepalingen in de Codex welzijn op het werk. Een zelfstandige moet ten minste een melding 30bis doen bij de RSZ.


Mijn verbouwlening

Naast de invoering van Mijn VerbouwPremie kan je sinds 1 september 2022 ook een voordelige Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro aanvragen. Met deze lening kan je renovaties financieren die zowel de woningkwaliteit als de energieprestatie verbeteren. Mijn VerbouwLening vervangt de Energielening.


FAQ's
Veelgestelde Vragen

Voor inhoudelijke vragen rond je asbestattest kan je ons steeds via mail of telefonisch contacteren.

1. Is een asbestattest verplicht bij de verkoop van een appartement?

Verkoop je een appartement dat gebouwd is voor 2001? Dan moet je bij de verkoop over een asbestattest beschikken van de privatieve delen. De inhoud van het attest moet bekend gemaakt worden aan de koper van het appartement bij het ondertekenen van het compromis. Voor de gemeenschappelijke delen van appartementen gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025.

2. Wat als de verkoper geen asbestattest kan voorleggen?

De notaris gaat na of er een geldig asbestattest werd overhandigd aan de koper. Als er geen geldig asbestattest beschikbaar is of tijdig aan de koper werd bezorgd, dan kan de koper de nietigheid van de verkoop inroepen. Er kan geen overdracht plaatsvinden. De notaris kan de overeenkomst niet sluiten.

3. Heb ik alsnog een asbestattest nodig wanneer het pand wordt gesloopt of gerenoveerd?

Ja. Als een gebouw overgedragen wordt met het oog op sloop of renovatie, kan Asbesim een destructieve inventarisatie uitvoeren voor de opmaak van een asbestattest, waarmee we tegelijk ook de inventaris voor sloop of renovatie maken. Je kan hiertoe opdracht geven aan ons, via het opdrachtformulier. Daarbij geef je aan dat je bijkomend een destructief onderzoek wil laten uitvoeren. Wij kunnen dan perfect een geldig asbestattest afleveren op basis van een destructief uitgevoerde asbestinventarisatie. Dit asbestattest is dan ineens voor de aannemer voldoende om mee aan de slag te gaan. Die hoeft dan geen kosten meer aan te rekenen voor bijkomend destructief onderzoek.

4. Hoe lang duurt het om een asbestattest te verkrijgen?

Nadat je contact met ons opgenomen hebt om een afspraak in te plannen, komt één van onze deskundige ter plaatse om een inventarisatie uit te voeren. Meestal zullen wij een aantal stalen moeten nemen. Die stalen worden vervolgens geanalyseerd door een erkend asbestlabo. Eens Asbesim de resultaten hiervan heeft, kunnen wij de gegevens aanvullen in de database. Daarna kunnen wij het attest genereren en aan u bezorgen.