Privacy Policy

Last Updated On 06-Mar-2024
Effective Date 06-Mar-2024


Deze privacyverklaring beschrijft de beleidsmaatregelen van Asbesim BV, Kezeweide 40, 1730 Asse, België, email: info@asbesim.be, tel: 0493 41 26 25 over de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website (https://asbesim.be) gebruikt. Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie overeenkomstig dit privacybeleid. Als u hiermee niet instemt, gelieve dan geen gebruik te maken van onze website.

We behouden ons het recht dit privacybeleid op elk moment aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Informatie die wij verzamelen:

We kunnen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

  1. Naam
  2. Emailadres
  3. Telefoonnummer
  4. Adres

Hoe we uw informatie gebruiken:

We kunnen de informatie die we over u verzamelen gebruiken voor de volgende doeleinden:

  1. Marketing/ Promotioneel
  2. Gerichte reclame

Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en uw informatie alleen gebruiken nadat we uw toestemming hebben ontvangen en dan enkel voor de doel(en) waarvoor u toestemming geeft, tenzij we wettelijk anders verplicht zijn.

Hoe we uw informatie delen:

We zullen uw persoonlijke informatie niet overdragen aan derden zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

  1. Marketingbureaus
  2. Analytics

We vereisen dat dergelijke derde partijen de persoonlijke informatie die wij aan hen overdragen alleen gebruiken voor het doel waarvoor het is overgedragen en deze niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te vervullen.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook bekendmaken voor het volgende: (1) om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, regelgeving, een gerechtelijk bevel of een ander juridisch proces; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit privacybeleid; of (3) om te reageren op beweringen dat uw gebruik van onze website inbreuk maakt op rechten van derden. Als onze website of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen door een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Behoud van uw informatie:

We zullen uw persoonlijke informatie bij ons bewaren zolang als we het nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor het verzameld werd zoals gedetailleerd in deze privacyverklaring. We kunnen bepaalde informatie voor langere perioden bewaren zoals voor onze administratie/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of voor andere legitieme redenen zoals handhaving van juridische rechten, fraudepreventie, enz. Restinformatie die anoniem is en geaggregeerde informatie, waaruit uw identiteit niet (direct of indirect) kan worden afgeleid, mag voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Uw rechten:

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u het recht hebben om toegang te krijgen tot en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen, of een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen, de verwerking van uw gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonlijke informatie te delen (over te dragen) met een andere entiteit, elke toestemming die u ons gegeven heeft om uw gegevens te verwerken in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere relevante rechten volgens de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons mailen naar info@alfapool.be. Wij zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Merk op dat als u ons niet toelaat om de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken, of als u de toestemming intrekt om deze te verwerken voor de vereiste doeleinden, u mogelijk geen toegang kunt krijgen tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

Cookies:

Om meer te weten te komen over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze volgtechnologieën, raadpleeg onze Cookie Policy pagina .

Beveiliging:

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen gebruiken om het verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw gegevens onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute beveiliging garanderen en bijgevolg kunnen we de beveiliging van de informatie die u naar ons verzendt niet verzekeren of garanderen, en doet u dit op eigen risico.

Third-party links & gebruik van uw informatie:

Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit privacybeleid behandelt niet het privacybeleid en andere praktijken van derden, inclusief een derde partij die een website of dienst beheert die toegankelijk kan zijn via een link op de dienst. Wij raden u sterk aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken. Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van sites of diensten van derden.

Klachten:

Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kunt u mailen naar info@asbesim.be. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Privacy Policy generated with CookieYes.