Mijn huis verkopen

In de eerste plaats moet je als verkoper beschikken over een authentieke eigendomstitel (verkoopakte, schenkingsakte, ...), die bewijst dat je de eigenaar bent van de woning.

Vervolgens moet je alle nodige bewijzen en inlichtingen verzamelen die verplicht bij de verkoop aanwezig moeten zijn. Kijk goed na of de attesten nog geldig zijn. Vervallen of ontbrekende documenten moet je tijdig aanvragen.

1. Asbestattest

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw werd gebruikt. Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken. In woningen die voor 2001 werden gebouwd of verbouwd zijn er mogelijk asbesthoudende materialen aanwezig. Een asbestattest is verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001.

 

Tegen 2032 moet iedere eigenaar over een asbestattest beschikken voor woningen en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

2. Energieprestatiecertificaat (EPC)

Vóór je het huis te koop aanbiedt, moet je als eigenaar ook een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Het EPC geeft de energiezuinigheid van de woning weer met een score.

3. Keuringsattest van de elektrische installatie

Met een keuringsattest van de elektrische installatie bij de verkoop, weet de koper of de elektriciteit aan de normen voldoet. Het keuringsattest mag zowel positief als negatief zijn, maar zonder attest kan de verkoop niet doorgaan. Bij een negatief verslag moet de koper de elektrische installatie in orde brengen en laten herkeuren.

4. Bodemattest

Met een bodemattest weet de koper of de grond die hij wil kopen al dan niet verontreinigd is. Als er geen gegevens beschikbaar zijn, wordt een blanco bodemattest afgeleverd. Het is meestal de notaris van de verkoper die het attest aanvraagt bij OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

5. Certificaat voor de stookolietank

Als het huis wordt verwarmd met mazout, moet de stookolietank conform de wettelijke bepalingen zijn, zodat de bodem niet verontreinigd kan worden. Na controle van een bovengrondse of ondergrondse stookolietank ontvang je een certificaat en wordt de stookolietank gemarkeerd. Bij de verkoop moet je dat certificaat voorleggen.

6. Informatie over de overstromingsgevoeligheid

Als je jouw woning verkoopt, dan ben je verplicht om aan de koper informatie mee te delen over het risico op overstroming. De informatie over de overstromingsgevoeligheid, moet vermeld worden in de verkoopadvertentie en wordt nadien ook in de verkoopakte opgenomen.

7. Postinterventiedossier

Bij de verkoop van een huis dat na mei 2001 werd gebouwd of gerenoveerd door een aannemer, moet een postinterventiedossier meegeleverd worden. Het postinterventiedossier bevat technische gegevens over de structuren van het gebouw, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen er in het gebouw zitten. Dit dossier moet levenslang met het gebouw meegaan.

8. Stedenbouwkundige informatie

Als verkoper ben je verplicht om aan de koper stedenbouwkundige informatie te verstrekken over de stedenbouwkundige vergunning, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften. Die vastgoedinlichtingen voor overdracht kan je opvragen via het Vastgoedinformatieplatform. Het document mag bij de verkoop niet ouder zijn dan 1 jaar.

9. Informatie uit het Kadaster

Bij de verkoop van een huis moet de eigenaar in het bezit zijn van de nodige kadastrale perceelgegevens (perceelnummer, eigenaar, oppervlakte, aard van het pand, kadastraal inkomen, ...). Je kan een kadastraal uittreksel aanvragen bij het Kadaster.

10. Informatie over de erfgoedwaarde

Wie zijn woning verkoopt, is sinds 1 januari 2015 verplicht om te melden of het pand beschermd is of voorkomt op een inventaris van het onroerend erfgoed.